• Risikokonferansen 2017

Program

Risikokonferansen har samlet ca. 130 deltakere de siste årene. På møteplassen får du anledning til å treffe andre med funksjoner i leder-, økonomi- og riskmiljøer i privat og offentlig sektor.

Vi ønsker velkommen til registrering og mingling fra kl. 08.30, programmet starter kl. 09.00.

Lunsj serveres 11.45-12.30. Vi avslutter kl. 15.45.

Programmet er under utarbeidelse.

Velkommen

Trond-Morten Lindberg, administrerende direktør i BDO, ønsker velkommen til konferansen

Industri 4.0 - hva skjer?

Bente Sollid Storehaug, seriegründer og administrerende direktør i ESV Digital, Nordic

Er prosjektindustri den mest robuste industrien i en verden i stadig endring?

Pål Egil Rønn, styreleder og tidligere konsernsjef i AF Gruppen ASA

Et globalt digitalt risikobilde – utfordringer for norske virksomheter

Kjell Grandhagen, tidligere leder for Etterretningstjenesten

Risikoundersøkelsen 2017

BDO

Hvordan møte dagens digitale risikobilde?

Andreas Vogt, leder for BDOs tjenesteområde Sikkerhet og beredskap og Chris Culina, ansvarlig for BDOs operative IT-sikkerhetstjeneste, BDO CERT.

Fra skraphandler til bærekraftig industri

Ingrid Bjørdal, direktør for organisasjonsutvikling og compliance i Norsk Gjenvinning

ERM, fra fokus på kontroll til et proaktivt redskap for bedre beslutningsstøtte

Petter Kapstad, Senior Risk Advisor i Statoil

Helhetlig risikostyring i Avinor – et kulturelt paradigmeskifte

Ingvild Høydalsvik Røsæg, seniorrådgiver helhetlig risikostyring i Avinor

Bruk av risikostyring som styringsverktøy

Trond Ø. Westlie, tidligere finansdirektør i AP Møller Mærsk og viseformann i Danske Bank

FRIKJENT! Å leve med og uten korrupsjonsanklage

Thorleif Enger, tidligere konsernsjef i Yara

Avslutning

Karl-Ludvig Mauland, Partner og leder for BDOs rådgivningsenhet i Oslo, oppsummerer kort og runder av dagen

Copyright BDO 2010 - BDO AS, a Norwegian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. - BDO AS, Org.nr. 993 606 650

BDOs PERSONVERNERKLÆRING