• Risikokonferansen 2017

Pål Egil Rønn

Pål Egil Rønn, styreleder og tidligere konsernsjef i AF Gruppen ASA

Pål Egil Rønn har de siste 20 årene hatt ulike roller i AF Gruppen. Med fokus HMS og Risikostyring var han som konsernsjef fra 2007 sentral i utviklingen av det selskapet som har hatt størst og mest stabil verdivekst på de nordiske børser i perioden.

Copyright BDO 2010 - BDO AS, a Norwegian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. - BDO AS, Org.nr. 993 606 650

BDOs PERSONVERNERKLÆRING