• Risikokonferansen 2017

Kjell Grandhagen

Kjell Grandhagen er tidligere sjef for etterretningstjenesten og har 43 års tjeneste fra Forsvaret

Kjell Grandhagen er en de fremste eksperter på norsk sikkerhet og beredskap. Han var sjef for etterretningstjenesten fra 2010 til 2016 og har både operativ- ledelses- og kommunikasjonserfaring fra ulike nivåer i forsvaret. Hans bakgrunn gir ham en unik forståelse av risikobildet Norge og norske virksomheter står overfor, et bilde han har vært en pådriver for å dele også med det norske folk og norske virksomheter. I dag er han knyttet til DnB som konsulent innen risikostyring

Copyright BDO 2010 - BDO AS, a Norwegian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. - BDO AS, Org.nr. 993 606 650

BDOs PERSONVERNERKLÆRING