• Risikokonferansen 2017

Ingvild H. Røsæg

Ingvild H. Røsæg er seniorrådgiver innen helhetlig risikostyring i Avinor. Hun er ansvarlig for utvikling og operasjonalisering av Avinors satsning på helhetlig risikostyring i tett kontakt med konsernledelsen.

Ingvild er ansvarlig for å drive Avinors satsning på helhetlig risikostyring, i tett kontakt med konsernledelsen. Hun bistår konsernledelsen i identifisering, evaluering og prioritering av risikoeksponering, tilrettelegger for risikodialog og deling av kunnskap på tvers av fagsiloer og nivåer. Hun er offensiv i utvikling og bruk av innovative systemtekniske løsninger for tilgjengeliggjøring av risikoinformasjon.

Copyright BDO 2010 - BDO AS, a Norwegian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. - BDO AS, Org.nr. 993 606 650

BDOs PERSONVERNERKLÆRING