• Risikokonferansen 2017

Chris Culina og Andreas Vogt

Chris Culina er ansvarlig for BDOs operative IT-sikkerhetstjeneste, BDO CERT. Andreas Vogt er leder for BDOs tjenesteområde Sikkerhet og beredskap

Andreas Vogt og Chris Culina jobber med sikkerhet og beredskap i BDO. Andreas Vogt har en doktorgrad i internasjonal sikkerhetspolitikk og over 25 års erfaring fra strategisk og operativt arbeid innen sikkerhet og beredskap. Han har blant annet vært fagansvarlig for strategisk analyse i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, hvor han håndterte flere alvorlige digitale sikkerhetshendelser. Andreas leder i dag BDOs tjenesteområde Sikkerhet og beredskap, som er et av landets ledende kompetansemiljøer på området. Chris Culina har erfaring fra operative sikkerhetsmiljøer blant annet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Norsk Helsenett. Han er i dag ansvarlig for BDOs operative IT-sikkerhetstjeneste, BDO CERT (Computer Emergency Response Team).

Copyright BDO 2010 - BDO AS, a Norwegian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. - BDO AS, Org.nr. 993 606 650

BDOs PERSONVERNERKLÆRING