• Risikokonferansen 2017

Risikokonferansen 2017

Risikokonferansen ble arrangert første gang i 2014, og er møteplassen der du kan diskutere og oppdatere deg på nye perspektiver innen risiko- og virksomhetsstyring. Konferansen skal være et bindeledd mellom styre og toppledelse, og de som har et operativt ansvar for risikostyring og internkontroll i norske virksomheter.

Hvordan kan risikostyring som tankesett og metodikk bidra til effektiv strategiimplementering og økt verdi for eierne av norske virksomheter?

 
2016-konferansen ga et innblikk i hvordan norske virksomheter innretter seg for å sikre at etablerte aktiviteter støtter opp om valgt strategi. Fokus var på hvordan virksomhetene sørger for at eierne, styret og ledelsen har den informasjonen de trenger for å ta viktige beslutninger på kort og lang sikt. I tillegg var det relevante innlegg om tilstanden i norsk økonomi og andre forhold som påvirker risikobildet til norske virksomheter.

Kompetanseutvikling og nettverksbygging

Risikokonferansen er rettet mot styre, toppledelse, økonomi- og riskmiljøer i privat og offentlig sektor. BDO inviterer til en årlig møteplass, der deltagerne kan tilegne seg ny og relevant kunnskap, og utveksle erfaringer. Utover selve programmet, vil BDOs fagmiljø innenfor risiko- og virksomhetsstyring, sikkerhet og gransking være tilgjengelig. Vi har dessverre begrenset antall plasser.

Se filmen fra Risikokonferansen 2015:

 

Copyright BDO 2010 - BDO AS, a Norwegian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. - BDO AS, Org.nr. 993 606 650

BDOs PERSONVERNERKLÆRING