• Risikokonferansen 2017

Risikokonferansen 2017

Hvordan navigere i et stadig mer komplekst risikobilde?

Få innblikk i hvordan norske virksomheter bruker risikostyring for å sikre at strategier implementeres og ivaretas, samt hvordan virksomheter kan beskytte seg mot den digitale trusselen som i stadig større grad møter oss i dagens marked.

For fjerde år på rad inviterer et av landets fremste miljøer innen risiko- og virksomhetsstyring, BDO, til en møteplass hvor du kan tilegne deg ny og relevant kunnskap og utveksle erfaringer med andre ledere. Våre foredragsholdere vil gi deg et godt grunnlag for å planlegge din egen virksomhets risikostyring.

Her vil du også lære hvordan virksomheter kan beskytte seg mot det Nasjonal sikkerhetsmyndighet beskriver som en generelt høy og økende digital trussel.

Blant annet vil en av Norges aller fremste eksperter på norsk sikkerhet og beredskap, den mangeårige sjefen for etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, fortelle om den digitale trusselen som norsk næringsliv står overfor.

Vi vil også presentere den årlige Risikoundersøkelsen, hvor norske virksomheters fokus på risikostyring har blitt kartlagt.

Risikokonferansen er for deg som sitter i styre eller toppledelse eller har et operativt ansvar for risikostyring og internkontroll i norske virksomheter, både i privat og offentlig sektor.

Programmet er under utarbeidelse, og vil bli lansert om kort tid.

Se høydepunkter fra Risikokonferansen 2016:

Copyright BDO 2010 - BDO AS, a Norwegian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. - BDO AS, Org.nr. 993 606 650

BDOs PERSONVERNERKLÆRING