• Risikokonferansen 2017

Risikokonferansen 2017

Slik blir risikostyring en naturlig del av virksomhetsstyringen

Både små og store virksomheter må arbeide systematisk med å sikre sine verdier. Tidligere har Kåre Willoch, Berit Svendsen og Harald Nordvik gjestet Risikokonferansen, hvor de har gitt sine meninger om risiko og god risikostyring. I år vil toppledere som Thorleif Enger, Pål Egil Rønn og Trond Westlie dele sine erfaringer.

For fjerde år på rad inviterer et av landets fremste miljøer innen risiko- og virksomhetsstyring, BDO, til en møteplass hvor du kan diskutere og oppdatere deg på nye perspektiver innen risiko- og virksomhetsstyring samt sikkerhet og beredskap.

Her vil du blant annet

  • få innblikk i hvordan norske virksomheter bruker risikostyring som verktøy for å sikre at strategier implementeres og ivaretas best mulig
  • lære hvordan virksomheter kan beskytte seg mot en generelt høy og økende digital trussel
    Våre egne eksperter vil sammen med flere inviterte foredragsholdere gi deg et godt grunnlag for å planlegge din egen virksomhets risikostyring. Blant annet vil den mangeårige sjefen for etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, fortelle om den digitale trusselen som norsk næringsliv står overfor.

I tillegg kommer selskaper som Avinor, Norsk Gjenvinning og Statoil for å fortelle om hvordan de jobber med risikostyring.

Den årlige Risikoundersøkelsen, hvor norske virksomheters fokus på risikostyring har blitt kartlagt, vil bli presentert på konferansen.

Målgruppen for konferansen er styre, toppledelse og de som har et operativt ansvar for risikostyring og internkontroll i både privat og offentlig sektor.

Se høydepunkter fra Risikokonferansen 2016:

Copyright BDO 2010 - BDO AS, a Norwegian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. - BDO AS, Org.nr. 993 606 650

BDOs PERSONVERNERKLÆRING